Työpaikkojen soveltuvuus

Oppilaitoksen tulee arvioida ja varmistaa yhdessä työpaikan kanssa työympäristön soveltuvuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Laadukkaassa työympäristössä on tarjolla tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä työtehtäviä ja työvälineitä, jotka mahdollistavat tutkinnon perusteiden edellyttämän ammattitaidon hankkimisen ja osaamisen näyttämisen. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen soveltuvalla työpaikalla on myös ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Laadukas työympäristö on turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva, ja sen käytännöissä on otettu huomioon ympäristönäkökohdat.

Kestävyystaitojen hankkimisen näkökulmasta työpaikan tulisi mahdollistaa ainakin työprosessiin ja työyhteisössä toimimisen tasoon linkittyvien kestävyystaitojen oppiminen (kuva alla). Parhaassa tapauksessa työpaikka voi mahdollistaa myös toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvien taitojen oppimisen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi