Kiertotalous

Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle. Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Nimestään huolimatta kiertotalous ei ole erillinen talous, vaan monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa.

(Lähde: ympäristöministeriö)

Kiertotalousosaamisen lisääminen on koulutuksen keskeinen tulevaisuushaaste. Oppilaitosten tulisi myös nähdä itsensä osana kierotaloutta ja kehittää toimintamalleja, joiden kautta kiertotalous tehdään todeksi oppilaitoksen arjessa ja kumppaniverkostoissa. Sitran kiertotalouskoulutus-hankkeen kautta syntyi käytäntöjä, joiden kautta kiertotalousosaamista voidaan jalkauttaa koulutukseen.

Lisätietoa kiertotaloudesta:

Sitran kiertotalous -sivusto
Kiertotalouden toimenpideohjelma (MMM, TEM, YM, Sitra)
Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 (Sitra)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi