Ympäristövastuullisuus toimintakulttuurissa

Oppilaitoksen toimintakulttuurissa ympäristövastuullisten käytön toteutuminen näkyy esimerkiksi materiaalien, energian ja veden säästönä, ympäristövastuullisina hankintoina, tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttönä, kierrätyksenä ja lajitteluna, säästävinä ja vähäpäästöisinä liikkumistapoina, sekä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin turvallisuutena. Toimintakulttuuri toimii esimerkkinä kestävästä elämäntavasta, joka tukee opiskelijoiden ja koulun henkilöstön ympäristövastuullisten toimintamallien omaksumista ja niiden siirtymistä myös muuhun elämään. Ympäristövastuullisuus linkittyy taloudellisen kestävyyden näkökulmaan. Materiaalien ja energian kulutuksen vähentäminen, tavaroiden uudelleenkäyttö, jakaminen, vuokraus tai lainaus sekä jätteiden lajittelu ja kierrätys tuovat  myös taloudellisia säästöjä. Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden kannalta merkittäviä vaikutuksia on myös esimerkiksi kuljetusten järjestelyillä, rakennusten korjauksella ja kunnossapidolla, sekä tilojen monikäytöllä.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi