Kulttuuriperinnön hyödyntäminen

Modernin yhteiskuntamme ja globaalin maailmamme kestävyysongelmat ovat syntyneet pitkälti seurauksena ihmisen luontosuhteen eriytymisestä. Emme pysty enää hahmottamaan aineiden ja energian kiertoja globaalilla tasolla toimivassa taloudessamme. Samalla myös ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön hämärtyvät, emmekä enää tunnista kestävän toiminnan rajoja. Paikallisella tasolla toimineita alkuperäiskansojen talouksia on usein nostettu esimerkeiksi kestävistä kulttuureista. Elämän edellytykset syntyivät siitä, että nämä kansat pitivät huolta ravinnon ja suojan tarjoavien paikallisten ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Maata ja eläinkuntaa ei voinut hyödyntää kestämättömästi ja kehitetyt viljelymenetelmät tukivat elinvoimaisuuden säilyttämistä.

Nykyinen taloutemme on unohtanut alkuperäiskansojen viisauden. Tuhoamme oman elämämme edellytyksiä rapauttamalla luonnon monimuotoisuutta, metsästämällä luonnonvaraisia eläinkantoja sukupuuttoon, päästämällä kasvihuonekaasuja ilmakehään, heikentämällä viljelysmaan tuottokykyä ja rikastamalla lannoitteilla vesiekosysteemejä kestämättömälle tasolle. Moni kestävän tulevaisuuden ratkaisu ei kumpuakaan teknologiasta, vaan historian viisaudesta ja ymmärryksestä, miten ihminen pystyy elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Tällaisia esimerkkejä on löydettävissä eri ammattialoilta ja paikallisesta historiasta. Miten tällaista ajattelua toteutetaan nykyaikana paikallisessa taloudessa ja luonnonmukaisessa tuotannossa?

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi