Fyysinen työ- ja opiskeluympäristö

Fyysinen työ- ja opiskeluympäristö luo puitteet oppilaitosyhteisön hyvinvoinnille. Fyysisen ympäristön turvallisuuteen, terveellisyyteen  ja viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • Tilojen ja pihaympäristön viihtyisyys ja esteettisyys
 • Tilojen yleinen kunto
 • Esteettömyys liikuntarajoitteisille (käytävät, luokat, sosiaalitilat, työpisteet, ym.)
 • Sisäilmaston terveellisyys: ilmanvaihto, lämpötila, kosteus, valaistus, ääniympäristö, homeongelmat, hajut, pöly, terveydelle haitalliset aineet
 • Luokkien, työtilojen ja työpisteiden kalusteiden ergonomia
 • Fyysiset turvallisuusriskit (pihaympäristö, työtilat, kemikaalit, liikuntapaikat, opetustilanteet, työ- ja koulumatkat, ym.)
 • Tilojen turvallisuus onnettomuus- ja hätätilanteissa
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuus
 • Rauhalliset työskentelytilat opiskelijoille
 • Opiskelijoiden ja henkilökunnan henkilökohtaiset säilytystilat
 • Opettajien työskentely- ja sosiaalitilat
 • Opiskeluhuollon tilat (riittävyys, mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin ja palveluiden käyttöön ilman leimautumisen pelkoa)
 • Opetusvälineet ja -materiaalit (kunto, tekniset välineet, monipuoliset ja ajantasaiset materiaalit)

Lisätietoa:

Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa  -hanke
(OKKA-säätiö ja Suomen ympäristöopisto SYKLI)
Hyvinvoivan oppimisympäristön malli (Saku ry)
Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista (Saku ry)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi