Säännökset ja suunnitelmat

Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyviä säännösperusteisia suunnitelmia ovat muun muassa:

 • Työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki)
 • Pelastussuunnitelma (pelastuslaki)
 • Tasa-arvosuunnitelma (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työterveyshuoltolaki)
 • Henkilöstön kehittämissuunnitelma (yhteistoimintalainsäädäntö)
 • Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (laki ammatillisesta koulutuksesta)
 • Opiskeluhuoltosuunnitelma (laki ammatillisesta koulutuksesta, Opetushallituksen määräys opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ammatillisessa koulutuksessa)
 • Järjestyssäännöt (laki ammatillisesta koulutuksesta)

Muita toimintaohjeita:

 • Varhaisen puuttumisen toimintaohjeet
 • Toimintaohjeet käyttäytymishäiriöiden, väkivallan, tapaturmien, onnettomuuksien ja kuolemantapausten varalta
 • Kriisisuunnitelma

Lisätietoa:

Lainsäädäntö ja opetussuunnitelmien perusteet (Opetushallitus)
Työsuojelu työpaikalla (Työturvallisuuskeskus)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi