Psykososiaalinen ympäristö

Psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat kiinteä osa oppilaitoksen työ- ja opiskeluympäristöä, johon kuuluvat myös fyysinen ja pedagoginen ympäristö (kuva alla). Psyykkisen työ- ja opiskeluympäristön ilmapuntari on oppilaitoksessa vallitseva henkinen ilmapiiri. Hyvä psyykkinen ympäristö rakentuu yhteisön jäsenten välisestä kunnioituksesta, luottamuksesta, tuesta, osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä yhteisössä valitsevasta turvallisuuden tunteesta. Psyykkinen työ- ja opiskeluympäristö on tiiviisti kytkeytynyt sosiaaliseen ympäristöön, joka syntyy yhteisön jäsenten välisistä suhteista, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta. Hyvä psykososiaalinen ympäristö on edellytys yhteisön hyvinvoinnille ja se on merkittävä oppimista tukeva voimavara. Myös työpaikkojen tulisi tarjota opiskelijoille psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukeva työympäristö.

Lisätietoa:

Hyvinvoinnin väylät – käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa (Saku ry)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi