Ihmistenvälisyys

Ihmistenvälisyys on ekososiaaliseen sivistykseen kuuluva arvo, jonka keskiössä on ihmisyksilön mahdollisuus kuulua yhteisöihin ja tulla niissä hyväksytyksi omana itsenään. Koetun hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä muilta ihmisiltä saatu ymmärrys ja tunnustus, jotka synnyttävät kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Ihmistenvälisyys tarjoaa vaihtoehdon materiaaliseen kulutukseen perustuvalle hyvinvoinnin tavoittelulle. Elämän hienoimmat hetket eivät palaudu materiaalisiin asioihin. Elämän merkityksellisyys syntyy aina suhteessa johonkin toiseen. Pohjimmiltaan ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan. Täysi ihmisyys on liittymistä muihin, toimimista muiden ja yhteisön hyväksi. Miten oppilaitos voisi ruokkia kohtaamisia ja merkityksellisyyttä synnyttävien kytkösten muodostumista ihmisten välille? Miten oppilaitoksen toimintakulttuuri vahvistaisi yhteisön jäsenten kykyä asettua toisen asemaan ja sitä kautta myötätunnon syntymistä?

Lisätietoa:

Ekososiaalinen sivistys kestävän tulevaisuuden rakentajana
Kohti kestävää hyvinvointia

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi