Kestävyysmittarit

Alla olevasta indikaattoripankista voit tutustua oppilaitoksen toiminnan kestävyyden määrällisiin ja laadullisiin mittareihin.

1) Määrälliset mittarit

2) Laadulliset mittarit

Arviointityökaluja

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi